LogoViaTeatriKlein
LogoViaTeatriKlein
VIA TEATRI
POLSKO – NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA

Teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt, Opera na Zamku ze Szczecina i Teatr Vorpommern ze Stralsundu / Greifswaldu / Putbus utworzyły wspólnie sieć teatralną viaTEATRI. Celem jest podniesienie poziomu artystycznego i stanu wyposażenia technicznego wszystkich trzech uczestniczących w projekcie placówek teatralnych oraz zwiększenie liczby widzów. W ramach projektu zaplanowano wiele wspólnych produkcji scenicznych, a także występy gościnne z przedstawieniami zawierającymi treści o charakterze ponadnarodowym. Współpraca dofinansowana jest z programu INTERREG V A dla Mecklemburgii Przedpomorza/ Brandenburgii/ Polski w ramach priorytetu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współpraca i wymiana między teatrami w sieci przebiega na wielu płaszczyznach:

 Wspólna oferta kulturalna 
 Wymiana doświadczeń i wiedzy 
 Wymiana aktorów 
 Wspólna aktywność w internecie 


Włączanie:

Ideą Via Teatri jest otwartość. Chcemy, aby sztuka była dostępna dla wszystkich: niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania, wieku czy wykształcenia. Dzięki współpracy możemy dotrzeć do wszystkich widzów z regionu. Modernizacja teatrów sieci i montaż multimedialnych ekranów z tłumaczeniami pomogą pokonać barierę językową. Wszyscy na pokład! Kierunek – sztuka.

 Szersze dotarcie do widzów 
 Tańsze bilety – akcje rabatowe 
 Ekrany z tłumaczeniami 
 Polsko-Niemieckie Dni Teatru 


Edukacja i inspiracja:

Via Teatri poszerza horyzonty! Kto powiedział, że nie można połączyć edukacji kulturalnej z nauką języków? Chcemy rozpowszechniać pasję do teatru i wychowywać świadomych oraz odważnych odbiorców. Takich, którzy nie boją się głośno wypowiedzieć swojej opinii. Ani przyjechać na spektakl do innego miasta. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych – na inspirację nigdy nie jest za późno!

 Łatwiejszy dostęp do kultury 
 Spektakle dwujęzyczne 
 Spektakle dla dzieci 
 Grupowe wyjazdy do teatru 


Promocja regionu:

Pokazujemy, że kolektyw daje siłę. Wspólny marketing teatrów sieci zwiększa ich moc dotarcia – również w innych miastach czy online. Misją Via Teatri jest też promocja miast, z których pochodzą teatry członkowskie. Łącząc siły, pokazujemy potencjał, inicjatywę i energię naszego regionu. W przyszłości planujemy rozwijać też współpracę z instytucjami kultury i lokalnymi biznesami (np. z branży gastronomicznej).

 Wspólny marketing 
 Promocja regionalnych inicjatyw 
 Współpraca z instytucjami kultury 
 Współpraca z lokalnymi firmami